Bakgrunnen for tiltaket

Messa er et krafttak for ungdommen. Skolemusikken jobber for å tjene penger til korpsets virksomhet. Rotaryklubben deltar for å få midler til å kunne støtte ungdomsarbeid både i kommunen og internasjonalt. Det største bidrag fra Rotarys del er kr 100.000,- til motorcrossbanen på Elvenes.
Arrangørene har også et ønske om gjennom messa å kunne tilby andre lag og foreninger en arena for å eksponere seg og sin virksomhet. Det gjelder alt fra gutter som driller med fotball, utøver av kampsport, demonstrasjon av faglige ferdigheter, sang og musikk og andre kunstneriske innslag.

Aktørene bak Barentsmessa
Det er to foreninger som står bak Barentsmessa. Det er Kirkenes Skolemusikkkorps og Kirkenes Rotary klubb.


Kirkenes skolemusikkorps

Korpset ble stiftet i 1951 og feiret 60-års jubileum i 2011
Vi engasjerer unge fra 4-5 klasse til de går ut ungdomsskolen.
Rekrutteringen skjer i hovedsak via kulturskolen.

I dag har vi 40 musikanter i korpset og 12 i drilltroppen.

17.mai er selvfølgelig vår paradedag, men semesterplanen består ellers av øvelser, helgeseminarer, regionsamlinger, konserter og korpsturer i inn- og utland. Vi er medlem av Norges Musikkorps Forbund og finansierer virksomheten ved kontingent, loddslag og dugnader,

konserter, støtte fra sponsorer og ikke minst inntekter fra slike store dugnadsarrangement som Barentsmessa.

 

Kirkenes Rotary klubb er en del av Rotary International. Det er en serviceorganisasjon med yrkesbasert medlemskap. Rotary arbeider for internasjonal forståelse, samhold og fred. Grunntanken er at et fellesskap mellom personer fra forskjellige yrker skal styrke grunnlaget for, og
evnen til, å gagne andre i

lokalsamfunnet og i verden. Rotary fokuserer også på yrkesetikk. Rotary er åpen for medlemmer fra alle yrker, ta kontakt med et medlem så får du veiledning til medlemsskap. Rotarys største internasjonale prosjekt de siste årene er arbeidet med å fri verden fra folkesykdommen Polio.

Arrangørene vil takke for deltakelsen fra utstillere og øvrige deltakere i arrangementet, og ønsker nye og gamle deltakere

 

 

Velkommen til Barentsmessa!