Om oss

Om Barentsmessa

Barentsmessa startet som ei scootermesse i Fjellhallen for over 20 år siden. Etter hvert har messa utviklet seg etter ønske fra utstillerne og behov fra publikum. Messa har fått et bredere perspektiv og vi har gitt rom for flere kategorier, også ut over det kommersielle.

 

Vi ser på messa som et bredt samfunnsbyggende tiltak, der arrangører og utstillere bidrar til utvikling, underholdning, trivsel og bolyst og gir et lyspunkt i mørketida like før jul, og for å legge til rette for et mangfold i produktspekteret søker vi å unngå at enkeltutstillere tar for stor plass.

Messa tilbyr et rom for at offentlige institusjoner kan møte publikum, tjenesteytere kan møte nye kunder, skoler kan promotere sitt lokale utdanningstilbud, hobby- og småskala produsenter kan selge sine produkter, lag og foreninger kan vise seg frem, og ungdom kan vise hva de kan.

Alt dette bidrar til at de kommersielle aktørene får et større publikum og en åpen arena der de kan synliggjøre seg selv og sine produkter. 

Innehold

Vi registrerer at det i landsdelen er tatt initiativ til å gå bort fra rene fagmesser til større og bredere anlagte messer der ulike bransjer kan trekke publikum sammen.

Vi ønsker å skape en solid og god handelsmesse med fokus på utstillere fra det lokale næringsliv, supplert med andre som har produkter som vi ellers ikke finner hos oss.
Med et bredt utvalg av bransjer ønsker vi at Barentsmessa skal bli et sted for hele familien, med både unge og eldre av alle kjønn. Vi ønsker også å tilby aktiviteter for barn slik at disse kan lære og ha det artig mens foreldre ser på spennende utstillere.

Utfordringen med å engasjere flere og gi en større bredde i utvalg og utstillere er viktig og siden konkurransen fra mange kanter er økende kan det nå være enda viktigere for lokale leverandører å vise seg frem.

Det er nesten ingen grenser for hva en attraktiv handelsmesse kan innholde! Vi har startet med å tilby en messe med vekt på ”Motor, sport og fritid” – inkludert frilufts- og hytteliv, men prøver stadig å utvikle oss videre. Vi ser for oss at utstillere kan tilby sine produkter innenfor: Bil, motor, teknikk, skjønnhet, velvære, pleie, reiseliv, bank, interiør, møbler, kjøkken, klær, design, hobby, fritid osv. men er åpne for nye produktområder.

En viktig funksjon for en messe kan også være å synliggjøre tilgangen på nye vareslag og nye teknologiske løsninger. Vi håper også å få med produkter som viser den raske utviklingen i tilgjengelige produkter basert på ny metodikk og nye materialanvendelser, og innen systemstyring og moderne utstyr i hjem og hytter – som kan gjøre livet lettere å leve og vår økologiske fotavtrykk mindre.

Vi ønsker alle nye og gamle utstillere velkommen, og håper at et stort og bredt publikum vil sette pris på de varer og tilbud som dere kommer med.

 

 

Bakgrunn for tiltaket

Messa er et krafttak for ungdommen. Skolemusikken jobber for å tjene penger til korpsets virksomhet. Rotaryklubben deltar for å få midler til å kunne støtte ungdomsarbeid både i kommunen og internasjonalt.
Av bidrag fra Rotarys kan nevnes kr 100.000,- til motorcrossbanen på Elvenes og noe mer til alpinanlegget på Sandnes

Arrangørene har også et ønske om gjennom messa å kunne tilby andre lag og foreninger en arena for å eksponere seg og sin virksomhet.
Det gjelder alt fra gutter som driller med fotball, utøver av kampsport, demonstrasjon av faglige ferdigheter, sang, musikk, dans og andre kunstneriske innslag.

Aktørene bak Barentsmessa
Det er to foreninger som står bak Barentsmessa. Det er Kirkenes Skolemusikkkorps og Kirkenes Rotary klubb.

Kirkenes skolemusikkorps

Kirkenes skolemusikkorps ble stiftet i 1951 og består av barn og unge i aldersgruppen 8 – 19 år.

Korpset består av et hovedkorps og ett juniorkorps. I 2022 hadde korpset 19 medlemmer.Rekrutteringen skjer i hovedsak i samarbeid med kulturskolen.

17.mai er selvfølgelig vår parade dag, men semesterplanen består ellers av øvelser, helgeseminarer, regionsamlinger, konserter og korpsturer i inn- og utland. Vi er medlem av Norges Musikkorps Forbund og finansierer virksomheten gjennom prosjekter, konserter, støtte fra sponsorer, og ikke minst inntekter fra slike store dugnad arrangement som Barentsmessa.

 

 

Kirkenes Rotary klubb er en forening for folk som vil bidra med innsat for et bedre samfunn. Vi er en del av Rotary International. Det er en serviceorganisasjon med yrkesbasert medlemskap. Grunntanken er at et fellesskap mellom personer fra forskjellige yrker skal styrke grunnlaget for, og evnen til, å gagne andre i lokalsamfunnet og i verden.

Rotary arbeider for internasjonal forståelse, samhold og fred og støtter også hjelpeprosjekter innenfor vann og sanitær, sykdomsforebygging og behandling, barn- og mødrehelse, grunnutdanning og leseferdighet, og økonomi- og samfunnsutvikling.

Rotary fokuserer også på yrkesetikk. Rotary er åpen for medlemmer fra alle yrker, ta kontakt med et medlem så får du veiledning til medlemskap.
Rotarys største internasjonale prosjekt de siste årene har vært arbeidet med å fri verden fra folkesykdommen Polio., men de fleste prosjektene er støtte til lokalsamfunnet.

 

 

Arrangørene vil takke for deltakelsen fra utstillere og øvrige deltakere i arrangementet, og ønsker nye og gamle deltakere

 

Velkommen til Barentsmessa!