Info for utstillere

Velkommen til Barentsmessa 11-12.11.2023!

Ved fremmøte fredag 11. november kl 15.00* – 19.00 vil funksjonærer være til stede for å anvise standplass og levere ut nødvendig informasjon (pålogging etc.) og adgangstegn til utstillerne. (* kan bli justert).

Messekontoret og kafeen i 2. etasje vil være bemannet, og egen garderobe er tilgjengelig.

Fredag 10.11
15:00 – 19:00    Innkjøring og opp-rigging av stand

Lørdag 11.11
08:00 – 10:00   Klargjøring for åpning
10:00 – 16:00    Åpningstid for publikum

Søndag 12.11
10:00 – 11:00   Klargjøring for åpning
11:00 – 15:00    Åpningstid for publikum
15:00 – 17:00    Nedrigging og opprydding

Egen garderobe stilles til rådighet for utstillere.
Adgangs-bånd utleveres ved oppmøte på fredag 12. november.

Sjekk våre standpriser i menyen under

Vilkår og betingelser for deltakelse på Barentsmessa

Generelt
Dette er vilkårene som gjelder for årets messe, disse finner man også i bestillingsprosessen der de må godkjennes av utstiller for å fullføre bestillingen.

1. Begrensninger
Arrangør forbeholder seg rett til å avvise en utstillers ønske om deltakelse og/eller type varer for salg. Vi må ta hensyn til et bredt utvalg av besøkende, og ingen skal kunne finne utstiller og/eller produkter støtende. Dette gjelder også bruk av ekstra lyd & lys.
Mat og drikke kan nytes i kafeene, men er ikke tillatt ellers i hallen (pga kunstgresset og fare for mugg etc.)
Er man usikker på hva som er akseptabelt bør man ta kontakt med arrangør for informasjon.

2. Påmelding
a. Normal påmelding starter 1. juli og pågår til 1. september. ”Første mann til mølla -” gjelder.
Påmelding senere er mulig ved ledig plass. NB! Se pkt c ift messeavis.
b. 10 % rabatt for hurtig påmelding innvilges fra 1.7 til og med 31.7
I denne perioden kan det bestilles inntil 2 stk 100 m2 moduler (fritt valg i det som er ledig) 
Rabatten forutsetter innbetaling av deltakergebyr innen forfall.
c. Frist for plass i messeavis, og oversiktskart i hallen er 1. oktober.
Aviskampanjen omfatter samarbeid med handelsstandsforeninga (Julebyen Kirkenes).

3. Tilgang
Innkjøring/etablering fra fredag kl 15:00 (innkjøring i puljer) og frem til kl 19:00. Forsinkelser må varsles.
Utstillere har adgang til messehallen fra lørdag kl 08:30.
Hver utstiller får tildelt akkreditering til sin stand ved oppmøte, og er selv ansvarlig for å melde inn fullt navn og mobilnummer til de som skal stå utplassert på stand.
På baksiden av akkreditering står aktuelle telefonnr.for messen: sekretariat, ordensvakt og førstehjelp.
Utstillere bes om å parkere sine biler på anviste områder. Vareleveranser kan gjennomføres men man kan ikke parkere og forlate kjøretøy e.l. foran porter, dører og lignende.

4. Demontering av Stand og avslutning
Det er ikke tillatt å starte med nedtaking/demontering av stand før messen stenger siste dag. Dette av respekt for øvrige utstillere og publikum som kommer sent siste dag.
Det vil være utlevert søppelsekker på hver standplass og utstiller er ansvarlig for å holde sin stand og tilhørende område ryddig. Søppelsekk levnes på stand når man har pakket ned, og arrangør fjerner disse. 

5. Forhold til publikum
Det oppfordres til å skape egne aktiviteter og engasjere publikum. Dette øker fokus på akkurat din stand og øker interessen og forventningene hos publikum.
For salg fra stand oppfordres det til å akseptere betaling med kort/VIPPS og i størst mulig grad unngå kontanter. Det er ikke tilgang til minibank i selve hallen og i tillegg er det en risiko å håndtere kontanter under et slikt arrangement.
Det stilles krav til at alle utstillere driver i h.t. vedtatte lover og regler. Vi viser blant annet til Skatteetaten og Bokføringsloven forvaltet av Finansdepartementet.
Arrangør har intet ansvar for den enkelte utstillers aktiviteter.
Stand skal til enhver tid og etter beste evne være ren og ryddig. Har man søppel, lagres dette i pose/sekk, og ved behov om fjerning kan man ringe inn til sekretariatet og søppel vil bli hentet. Er det behov for rengjøring etter for eksempel søl o.l. tar man også direkte kontakt med sekretariat og hjelp vil bli stilt til rådighet. Alt renhold ivaretas av arrangør.

6. Sikkerhet
Arrangør fraskriver seg alt ansvar for varer og utstyr utplassert på stand. Den enkelte utstiller bør derfor vurdere å fjerne dyre gjenstander om natten, evt ha egen forsikring som gjelder selve messen.
Har man behov for vekter eller førstehjelp er dette, inklusive hjertestarter, tilgjengelig inne på messeområdet i hele åpningstiden.
Bruk av strøm og elektriske apparater/belysning må skje etter forskriftsmessig måte. Skjøteledninger må anbringes forsvarlig slik at de ikke innebærer risiko for snubling og fall. Nødvendige skjøteledninger ut fra spredenettet må medbringes av utstiller selv.